Masterio Clean ET 5L płyn do dezynfekcji powierzchni i rąk

Dostępność:
Na stanie
Cena:
39,95
netto: 36,99

Na stanie

Ilość:

Opis

PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK MASTERIO CLEAN ET, 5L

Płyn na bazie alkoholu etylowego (etanolu) odwodnionego, rektyfikowanego i nisko fuzlowego, mający jakość kosmetyczną
Skutecznie dezynfekuje skórę dłoni, chroniąc je przed wirusami, bakteriami, grzybami, mikrobami i drożdżami
Przy wysokiej skuteczności bakteriobójczej i wirusobójczej jednocześnie jest łagodny dla skóry. Zawiera bowiem glicerynę.
Posiada pozwolenie nr PB/0562/TP/2020 Prezesa Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Został przebadany laboratoryjne i dopuszczony do sprzedaży
Jest skuteczny natychmiast po użyciu
Nie wymaga rozcieńczania

Przeznaczenie:

Płyn do dezynfekcji rąk można używać w warunkach domowych oraz w obiektach użyteczności publicznej
Można go stosować do dezynfekcji powierzchni
Pojemność:

5 litrów
Skład:

Substancja czynna: 70-80% alkohol etylowy (etanol)
Substancja pomocnicza: woda 19-20%
Gliceryna: 1-3%
Sposób użycia:

Stosuje się go bez rozcieńczenia, bezpośrednio na skórę dłoni, pozostawiając do wyschnięcia.
Zaleca się rozprowadzać na skórę za pomocą dozownika lub atomizera.
Optymalny czas ekspozycji to 30 sekund.
Nie wymaga rozcieńczania
Zalecenia:

Produkt i jego pary są łatwopalne – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Działa drażniąco na oczy – w przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąc soczewki kontaktowe, jeżeli są i można łatwo usunąź. Nadal płukać
Chronić przed dziećmi
W przypadku pożaru: Użyć pian gaśniczych odpornych na alkohol, CO2 , suchych proszków lub mgły wodnej do gaszenia
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym miejsc